Злинська ЗШ №1 І - ІІІ ступенів

 
Методоб'єднання вчителів математики та фізики

Голова методоб'єднання - Мамонова Марія Петрівна
Члени методоб'єднання:

 

1. Полякова Людмила Іванівна
2. Шверненко Юрій Іванович
3. Шверненко Тетяна Василівна
4. Волобоєва Анастасія Олександрівна

 

Проблема, над якою працює методоб'єднання:

 

Формування математичних компетентностей в учнів в умовах впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу та ІКТ супровід
І. Аналіз роботи методоб'єднання вчителів  математики і фізики за 2014-2015 навчальний рік
У 2014 - 2015 навчальному році МО вчителів математики і фізики працювало над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування математичних компетентностей в учнів в умовах впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу та ІКТ супровід».
З 5 учителів математики і фізики 2 вчителя мають вищу категорію – Шверненко Ю.І. і Полякова Л.І., 1 учитель має першу категорію – Мамонова М.П.,  1  - 2 категорію  – Шверненко Т.В., 1- спеціаліст - Волобоєва А.О.
Вчителі математики і фізики успішно працюють над методикою організації і проведення різних типів сучасних уроків. Вчителі математики в своїй роботі постійно обмінюються напрацюваннями, відвідують уроки не тільки один в одного, але й уроки суміжних дисциплін. На уроках математики вчителі застосовують різні форми роботи: уроки-ігри, уроки-практикуми і т.п. Були проведені відкриті уроки Мамонової М.П. та Шверненко Т.В.
Тиждень математики проходив у жовтні місяці. Кожен клас випустив стіннівку. Були проведені різні позакласні заходи. Цікавими були вікторини в 6-х класах «Найрозумніший», КВК в 11 класі.
Також з метою поглиблення знань з математики та фізики учні школи приймали участь в математичних і фізичних конкурсах. У конкурсі «Кенгуру» в цьому році прийняли участь 59 учнів, в конкурсі «Левенятко» - 14 учнів, у конкурсі "Бобер" - 14 учнів. В цих конкурсах учні показали непогані результати.  Приймали участь наші учні і в районних олімпіадах з математики,  фізики, астрономії та інформаційних технологій. 
Робота вчителів направлена на  підвищення професіональної майстерності педагогів.
Значну допомогу в оволодінні новими педагогічними технологіями вчителі отримують на засіданнях МО. В плані МО вивчення нормативних документів, теорії і методики предметів. Засідання МО вчителів фізики і математики проходять нетрадиційно, в формі «круглих столів», дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів і т.д. Полякова Л.І. являється учасником майстер-класу району і дуже часто ділиться новинками району.
По результатам моніторингових зрізів з математики є деякий ріст якості знань учнів.
Але в роботі МО були й недоліки, а саме:
 1.  Недостатньо велась робота з обдарованими дітьми.
 2.  Більше уваги слід приділяти формуванню учбової мотивації і активізації пізнавальної діяльності учнів.
 3.  Удосконалювати диференційований підхід у навчання.
Основною метою МО вчителів фізики і математики є покращення загального рівня математичної підготовки учнів 5-11 класів через формування математичних компетенцій.
У 2015 – 2016 навчальному році перед МО стоять наступні задачі:
 1.  Підвищення загального рівня математичної підготовки учнів 5-11 класів на основі вдосконалення педагогічного супроводу учбової діяльності учнів.
 2.  Удосконалення роботи по підготовці учнів 9-11 класів до ДПА та ЗНО.
 3.  Покращення індивідуальної роботи учнів на уроках математики.
 4.  Створення необхідних умов для освоєння інноваційних технологій в навчальному процесі.
 5.  Залучення учнів до участі в різних олімпіадах та конкурсах з математики і фізики.
 6.  Використання ІКТ супроводу для вивчення і закріплення нового матеріалу на уроках.
ІІ. Науково – методична проблема, над якою працює МО
 1.  Впровадження інноваційних методів навчання школярів - ефективний шлях до засвоєння та вдосконалення знань.
 2.   Збереження життя і здоров'я дітей.
 3.  Виховання громадянина України в умовах будівництва Української державності.
ІІІ. Інформація про членів МО
Прізвище, ім’я, по батькові
Предмет, який викладає
Пед стаж
Класи, в яких викладає
Атестація
Курси, рік
Категорія
1
Полякова Людмила Іванівна
Математика
фізика
28
5-Б, 6-А, 8-А, 9-А, 10-Б,11-Б
9-А, 9-Б
2011
2015
Вища
2
Мамонова Марія Петрівна
Математика
36
5-А, 7-Б, 10-А, 11-А, 11-Б
2015
2014
І
3
Шверненко Тетяна Василівна
Математика, інформатика, економіка.
7
6-Б, 7-А, 8-Б, 9-Б
7-А,9-А, 9-Б, 11-А
2013
2016
ІІ
4
Шверненко Юрій Іванович
Фізика, астрономія
45
10-А, 10-Б 11-А, 11-Б
2012
2012
 
Вища
5
Волобоєва Анастасія Олександрівна
Фізика
інформатика
2
7-8
5-6; 7-Б, 10-А, 10-Б
 
 
Спец
ІУ. Самоосвіта членів МО
ПІБ вчителя
Науково – методична проблема, над якою працює
Форма
звіту
Термін проведення
1
Полякова Людмила Іванівна
Практичне спрямування математики - один із способів підвищення інтересу до математики
Роздатковий матеріал
(повідомлення)
Протягом року
2
Мамонова Марія Петрівна
Розвиток логічного мислення учнів
Конспект
(реферат)
Протягом року
3
Шверненко Тетяна Василівна
Використання диференційованого навчання при викладанні математики та інформатики
Конспект
(Повідомлення)
Протягом року
4
Шверненко Юрій Іванович
Використання комп’ютерних технологій при викладанні фізики і математики
 
Конспект
(Повідомлення)
Протягом року
5
Волобоєва Анастасія Олександрівна
 
Конспект (Повідомлення)
Протягом року
У. Графік проведення відкритих уроків, виховних заходів
ПІБ вчителя
Клас
Предмет
Дата проведення
1
Полякова Людмила Іванівна
8
математика
жовтень
2
Мамонова Марія Петрівна
10
математика
лютий
3
Шверненко Тетяна Василівна
7
математика
грудень
4
Шверненко Юрій Іванович
11
астрономія
грудень
УІ. Зміцнення навчально-матеріальної бази
Заходи
Виконавець
Термін виконання
1
Поповнити кабінет математики книжковими полицями, інструментами
Полякова Л.І.
Вересень
2
Самостійні і контрольні роботи для усіх класів з математики
Мамонова М.П. Полякова Л.І.
Шверненко Т.В.
Протягом року
3
Розробки лабораторних робіт з фізики для учнів 7-11 класів
Шверненко Ю.І., Волобоєва А.О.
Протягом року
УІІ. Позакласна робота
Заходи
Виконавець
Термін виконання
1
Конкурс «Найрозумніший» 5-6 кл
Полякова Л.І.
лютий
2
Тиждень математики
Мамонова М.П.
листопад
3
Випуск газети
Шверненко Т.В.
Протягом року
4
Турнір «Що? Де? Коли?»
10-11 кл
Шверненко Ю.І.
Волобоєва А.О.
Грудень
УІІІ. Підвищення якості знань, умінь і навичок учнів
 1.  Контрольні роботи
 2.  Зрізи
 3.  Робота з обдарованими дітьми
ІХ. Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів
ПІБ вчителя
Вид діяльності
Дата, час
У кого перевіряють
1
Полякова Людмила Іванівна
Взаємоперевірка журналів
Грудень, березень
Мамонова М.П.
2
Мамонова Марія Петрівна
Взаємовідвідування уроків
Лютий, квітень
Полякова Л.І.
3
Шверненко Тетяна Василівна
Взаємовідвідування уроків
Березень,
Мамонова М.П.,  Полякова Л.І.
4
Шверненко Юрій Іванович
Взаємоперевірка зошитів
Грудень, квітень
Шверненко Т.В.
Полякова Л.І.
5
Волобоєва Анастасія Олександрівна
Взаємовідвідування уроків
Листопад, березень
Шверненко Ю.І